Symposium o mezigeneračním učení

21. 11. 2015

Symposium o mezigeneračním učení: Učení na pracovišti, učení v komunitách a učení v rodině bylo organizováno Ústavem pedagogických věd s podporou Asia-Europe Foundation a sítě ASEM ve dnech 19. – 21. listopadu 2015.

Plenární jednání bylo vedeno zvanými hosty ze zahraničí, jimiž byli Ann-Kristin Boströmová, ze Stockholm University (Celoživotní učení a mezigenerační učení v rozdílných kulturních kontextech), Julia Franzová, Universität Tübingen (Systematický pohled na mezigenerační učení), Trudy Corriganová, Dublin City University (Tvorba programu mezigeneračního učení jako příspěvek k porozumění benefitům mezigeneračního učení v Evropě a ve světě) a Bernhard Schmidt-Hertha, Universität Tübingen (Mezigenerační učení o médiích v rodině). Následující kulatý stůl byl uveden otázkou, jaká je role mezigeneračního učení v současné společnosti.

Druhý den sympozia proběhly dva workshopy vedené Kendrou Geeraertsovou (Mezigenerační přenos zkušeností v učitelských týmech) and Cathy Fowleyovou (Příběh a místo: rodinná fotoalba jako nástroj pro mezigenerační komunikaci). Třetí den sympozia byl program zaměřen na ASEM a byl věnován metodologickým otázkám, prezentacím projektů a výhledům do budoucna.

Více informací o sympoziu včetně prezentací ke zvaným přednáškám je k dispozici na webových stránkách www.intergenerationallearning.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info