Dílna expertů

Cíle předmětu

Předmět je vyučován významnými odborníky z pedagogiky a didaktiky, zejména pak odborníky z oblasti e-learningu či využití digitálních technologií. Jedná se o pozvané české, případně zahraniční experty.

Cílem předmětu je představit studentům aktuální řešená témata, nové přístupy a budoucí směřování využití ICT ve vzdělávání či profily různých profesí. Nedílnou součástí každé přednášky a navazujícího workshopu je otevřená diskuse s přednášejícím, ale především aktivní práce na různě pojatých projektech, které vedou pozvaní vyučující.

Předmět představuje svým charakterem přípravu studentů na vlastní praxi.

Výstupy z učení

Student bude po absolvování předmětu schopen:

  • Porozumět novým tématům v oblasti pedagogiky, vzdělávání, využití ICT ve vzdělávání,
  • popsat a vysvětlit vybrané aspekty různých profesí z oblasti pedagogiky, e-learningu, dalšího vzdělávání učitelů, ale i redaktorů odborných (online) pedagogických časopisů apod.,
  • popsat a vysvětlit úkoly, pravomoci a zodpovědnosti vybraných profesí,
  • navrhnout, realizovat, vyhodnotit dílčí projekty směřující k využití ICT ve vzdělávání, případně provést evaluaci realizovaných projektů apod.,
  • aplikovat nabyté poznatky ve vlastní odborné praxi.

Osnova

1) Úvodní setkání se studenty (seznámení s programem, zadání seminárních prací/projektů)
2) Výuka expertů (výklad spojený s praktickou aplikací vybraných znalostí a dovedností).
3) Závěrečná diskuze o poznatcích studentů z jednotlivých přednášek, diskuze o seminárních projektech.

Výukové metody

přednáška, workshop, skupinová diskuze, seminární projekt

Další předměty specializace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info