Digitální technologie ve vzdělávání

Studium pro 21. století

 • Baví vás moderní technologie a chcete se jim věnovat i ve svém vysokoškolském studiu?
 • Zajímají vás otázky využití digitálních technologií ve vzdělávání?
 • Chcete se dozvědět, jak se navrhují a tvoří digitální výukové materiály?
 • Zajímají vás možnosti využití digitálních technologií ve speciální pedagogice?
 • Chcete se učit u předních českých vědců a didaktiků e-learningu?
 • Toužíte získávat praktické zkušenosti již v průběhu studia a spolupracovat s profesionály a odborníky na e-learning?
 • Chcete studovat perspektivní obor s širokými možnostmi uplatnění?

Pokud jste si na některé z výše uvedených otázek odpověděli ANO, pak je studium pedagogiky se specializací Digitální technologie ve vzdělávání určeno právě pro Vás.

„Cílem studia Digitálních technologií ve vzdělávání je připravovat odborníky, kteří budou schopni implementovat moderní technologie do školního i mimoškolního vzdělávání, a to po stránce pedagogické, didaktické i technologické.“

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
garant a expert na digitální technologie

Popis specializace

Studium pedagogiky se specializací Digitální technologie ve vzdělávání se na bakalářském stupni studuje jednooborově a v prezenční formě. Studium trvá šest semestrů a je zakončeno obhajobou bakalářské diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Po úspěšném ukončení studia má student název specializace uveden na vysokoškolském diplomu.

Po absolvování této specializace budete vybaveni znalostmi a dovednostmi nejen z obecné pedagogiky, didaktiky, psychologie či pedagogického výzkumu, ale také budete mít jedinečné kompetence z oblasti didaktického využití digitálních technologií, tvorby online výukových materiálů, ovládání online systémů pro řízení výuky či designu online kurzů a kurzů typu MOOC. V rámci studia je tak kladen důraz jednak na širší teoreticko-pedagogický a společenskovědní základ, jednak na aplikační aspekty a přímé zkušenosti z praxe.

Studium specializace Digitální technologie ve vzdělávání právě na ÚPV je jedinečné hned v několika aspektech:

 • Jde o jedinou specializaci tohoto druhu v ČR!
 • Specializace nabízí unikátní spojení pedagogické teorie, výzkumu, řízení projektů, didaktiky digitálních technologií ve vzdělávání, ale i praxe, při které studenti získávají přímé zkušenosti s technologiemi a jejich využití ve vzdělávání.
 • Studenti tak během studia získají nejen poznatky z oblasti vzdělávacích technologií, ale také široký pedagogicko-didakticko-psychologický základ.
 • Výuku specializace na ÚPV zajišťuje zkušený tým vyučujících složený z vědců, lektorů, didaktiků e-learningu i odborníků z praxe.
 • ÚPV v rámci specializace umožňuje spolupráci s dalšími pracovišti na MU, které se prakticky zabývají technologiemi ve vzdělávání.
 • Studium v rámci specializace nabízí rovněž možnosti spolupráce s firmami a profesionály zaměřenými na e-learning a technologie ve vzdělávání.
 • Specializační studium nabízí také rozvoj měkkých dovedností či výuku angličtiny zaměřenou specificky na oblast digitálních technologií.

Předměty specializace

Kompletní studijní plán specializace najdete zde.

Přijímací zkouška

Vstup do studia podléhá společným podmínkám Filozofické fakulty, všechny informace jsou proto k dispozici zde.

Kdo za tím stojí?

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.


garant studia a expert na digitální technologie, více na zounek.cz

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.


expertka v oblasti distančního a celoživotního vzdělávání

Mgr. Kamil Albrecht


konzultant vzdělávání a rozvoje zaměstnanců s využitím digitálních technologií

Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D.


odborník na analytiku učení a výzkum v oblasti digitálních technologií

PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.


expertka v oblasti technologií ve speciální pedagogice, více na osobní stránce v IS

Mgr. Jiří Poláček, Ph.D.


odborník na počítačem podporované skupinové učení

Mgr. Pavel Lorenc


e-learningový specialista a konzultant, více na pavellorenc.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info