Školská správa a vzdělávací politika

Budoucnost vzdělávání začíná u nás

 • Chcete znát reálné problémy českého vzdělávání z pohledu financování nebo legislativy?
 • Chcete porozumět strategiím a vzdělávacím prioritám?
 • Láká vás aktivní účast na proměnách a inovacích (nejen) českého vzdělávacího systému?
 • Přitahuje Vás „zákulisí“ fungování českých škol?
 • Zajímáte se o mezinárodní kontext vzdělávání?
 • Chcete se naučit připravovat projekty v oblasti vzdělávání?
 • Máte zájem porozumět financování a řízení vzdělávacích institucí díky kontaktům s experty v daných oblastech?

Pokud jste si na některé z výše uvedených otázek odpověděli ANO, pak je pro Vás studium pedagogiky se specializací Školská správa a vzdělávací politika dobrou volbou.

„Cílem studia Školská správa a vzdělávací politika je připravovat odborníky, kteří budou schopni působit v oblasti správy a řízení vzdělávacích institucí. Ti pak mohou výrazně ovlivnit budoucnost našeho vzdělávání.“

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
garant studia

Popis specializace

Pedagogika se specializací Školská správa a vzdělávací politika se v navazujícím magisterském stupni studuje jednooborově v prezenční formě. Název této specializace je součástí vysokoškolského diplomu.

Po absolvování této specializace budete vybaveni znalostmi a dovednostmi nejen z obecné pedagogiky, didaktiky, psychologie či pedagogického výzkumu, ale také budete mít kompetence z oblasti řízení vzdělávacích institucí, přejímání dobré zahraniční praxe do českého prostředí, financování vzdělávacích institucí, výzkumu a evaluace či přípravy projektů. V rámci studia je kladen důraz na širší teoreticko-pedagogický a společenskovědní základ, stejně jako na aplikační aspekty a přímé zkušenosti z praxe.

Studium specializace Školská správa a vzdělávací politika je jedinečné hned v několika aspektech:

 • Nabízí sledování a zprostředkování aktuálních trendů v české i mezinárodní vzdělávací politice.
 • Zprostředkovává znalosti z oblasti řízení vzdělávacích institucí.
 • Poskytuje přehled o právních otázkách ve školství a vzdělávání.
 • Umožňuje porozumět problematice školské správy a financování.
 • Umožňuje zjistit, jak fungují jednotliví zřizovatelé škol a organizace v oblasti vzdělávání.
 • Umožňuje využít pedagogického výzkumu a evaluace v reálném školském prostředí.
 • Předává praktické znalosti a dovednosti v oblasti přípravy projektů a projektového řízení.
 • Nabízí spolupráci s národními, krajskými i regionálními institucemi.
 • Umožňuje navázání kontaktů s experty z praxe, a to nejenom ve výuce.
 • Poskytuje dlouhodobou praxi v reálném prostředí školské správy či vzdělávací politiky.
 • Poskytuje přehled o úrovních vzdělávací politiky a jejich nástrojích pro řízení škol.
 • Umožňuje spolupráci s experty z MŠMT, spolupráci na diplomových pracích zadávaných MŠMT, ale i praxe na MŠMT.

Naše partnery najdete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info