Ocenění České asociace pedagogického výzkumu

14. 9. 2017

2023

Prof. Klára Šeďová, dr. Zuzana Šalamounová, dr. Roman Švaříček a doc. Martin Sedláček za knihu Getting dialogic teaching into classrooms: Making change possible. Springer 2020. doi:https://doi.org/10.1007/978-981-15-9243-0. Cena České asociace pedagogického výzkumu za významnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii monografie nebo jiná neperiodická publikace (v libovolném jazyce) (období 2020 - 2022).

Dr. Zuzana Šalamounová za článek Základní školy v procesu adaptace na výuku na dálku: vícepřípadová studie. Studia paedagogica, 27(1). doi:https://doi.org/10.5817/SP2022-1-2. Cena České asociace pedagogického výzkumu za významnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii recenzovaná stať v českém či slovenském periodiku (období 2021-2022).

2021

Mgr. Klára Šlapalová a doc. Petr Hlaďo za článek "Už mě to tam nebavilo" - absentérství žáků středních odborných škol v kontextu odpoutávání se od školy získali Cenu ČAPV za významnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii junior. Orbis scholae, 2020, 14, 1.

Dr. Roman Švaříček, doc. Jana Straková, doc. Cyril Brom, dr. David Greger, dr. Tereza Hannemann, a dr. Jiří Lukavský za článek Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol. Studia paedagogica, 25(3), 9-41. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2020-3-1. Cena České asociace pedagogického výzkumu za významnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii recenzovaná stať v českém či slovenském periodiku (období 2019-2020).

2020

Doc. Klára Šeďová, dr. Martin Sedláček, dr. Roman Švaříček, Mgr. Martin Majcík, Mgr. Jana Navratilová, Mgr. Anna Drexlerová, Mgr. Jakub Kychler a dr. Zuzana Šalamounová za článek Do those who talk more learn more? The relationship between student classroom talk and student achievement uveřejněný v časopise Learning and Instruction získali Cenu za za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii cizojazyčná publikace. Ocenění udělila Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) při příležitosti 28. výroční konference ČAPV konané 13. - 15. 9. 2020 v Ostravě.

2018

Mgr. Libor Juhaňák za článek Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013: exploratorní analýza získal Cenu za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v juniorské kategorii (období 2016–2017). Ocenění udělila Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) při příležitosti 26. výroční konference ČAPV konané 12. - 14. 9. 2018 ve Zlíně.

2017

Doc. Klára Šeďová, dr. Martin Sedláček a dr. Roman Švaříček za článek Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk získali Cenu za nejlepší cizojazyčnou publikaci. Ocenění udělila Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) při příležitosti 25. výroční konference ČAPV konané 13. - 15. 9. 2017 v Hradci Králové.

Prof. Milada Rabušicová, dr. Karla Brücknerová, dr. Lenka Kamanová, doc. Petr Novotný, Mgr. Kateřina Pevná & Mgr. Zuzana Vařejková za knihu Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe Cenu za nejlepší monografii. Ocenění udělila Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) při příležitosti 25. výroční konference ČAPV konané 13. - 15. 9. 2017 v Hradci Králové.

2016

Mgr. Anna Římánková za poster Determinanty vzdělávacích výsledků žáků získala Cenu za nejlepší poster. Ocenění udělila Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) při příležitosti 24. výroční konference ČAPV konané 15. - 16. 9. 2015 v Českých Budějovicích.

2015

Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. za článek Mám základní vzdělání. Příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání získala Ocenění za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii recenzovaný odborný článek (2013-2014). Ocenění udělila Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) při příležitosti 23. výroční konference ČAPV konané 16. - 18. 9. 2015 v Plzni.

2014

Mgr. Zuzana Šalamounová za článek Žákovská gestika ve vyučování jako proces zviditelňování myšlení získala Ocenění za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii junior/juniorka (2012-2013). Ocenění udělila Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) při příležitosti 22. výroční konference ČAPV konané 8. - 10. 9. 2014 v Olomouci.

Mgr. Jarmila Bradová za článek Keď zasadací poriadok funguje alebo učiteľsko-žiacke preferencie pri obsadzovaní priestoru školskej triedy získala Ocenění za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii junior/juniorka (2012-2013). Ocenění udělila Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) při příležitosti 22. výroční konference ČAPV konané 8. - 10. 9. 2014 v Olomouci.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info