Diagnostika dyslexie s využitím eye-trackingu a umělé inteligence (DYSLEX)

Cílem interdisciplinárního projektu je pomocí eye-trackingu a umělé inteligence efektivně diagnostikovat dyslexii a tím tak přispět ke zlepšení terapeutických postupů u dyslektických žáků. Projekt propojuje současné vědecké poznatky z oblasti pedagogiky a psychologie a na základě detekce očních pohybů u dyslektiků při řešení verbálních a neverbálních úloh a jejich následného zpracování pomocí umělé inteligence lze vytvořit nástroj pro efektivní diagnostiku specifické poruchy čtení. Hlavním výstupem projektu bude sofistikovaná softwarová platforma pro diagnostiku dyslexie, která bude využitelná přímo v pedagogicko-psychologických poradnách. Projekt zároveň vytváří prostor pro spolupráci odborníků z Ústavu pedagogických věd a Katedry informačních studií a knihovnictví (FF MU), Katedry strojového učení a zpracování dat (FI MU), Pedagogicko-psychologické poradny Brno a Freie Universität Berlin v Německu.

Členové týmu

Dr. Roman Švaříček, Mgr. Nicol Dostálová, ÚPV FF MU

Dr. Čeněk Šašinka, KISK FF MU

Prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., doc. RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D., KSUZD FF MU

Dr. Sascha Tamm, Deloitte Neuroscience Institute, Berlín

Prof. Angela Heine, Dr. Wolf Culemann, University of Duisburg-Essen, Essen       

Mgr. Libor Mikulášek, Mgr. Martina Mejzlíková, Pedagogicko-psychologická poradna Brno

Chcete být součástí výzkumu?

Výzkum se týká žáků čtvrtých tříd: https://is.muni.cz/go/DYSLEX 

 

Kontakty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info