Vedení, řízení a správa škol

V této oblasti se zaměřujeme především na problematiku kultury školy, profesní dráhy vedoucích pracovníků škol, organizační učení ve školách, řízení inkluze ve školách a další související témata.

Lidé