Kniha E-learning podruhé

ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK, 2021. E-learning: učení (se) s digitálními technologiemi. Vyd. 2., aktualizované. Praha: Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7676-175-9.

20. 10. 2021

Ke druhému vydání knihy autory nemotivoval jen vývoj v oblasti vzdělávání či e-learningu, ale hned několik dalších významných událostí z poslední doby. Zejména šlo o pandemii onemocnění Covid-19, která znamenala bezprecedentní zásah do života lidí, ale i do oblasti vzdělávání. Dalším motivem byl výzkum zaměřený na digitální technologie v každodenním životě a učení patnáctiletých žáků, který byl podpořen Grantovou agenturou ČR v letech 2017–2019 (č. projekt 17-06152S).

K aktualizaci knihy přispěl i vznik studijní specializace Digitální technologie ve vzdělávání, která je akreditovaná v rámci bakalářského studia oboru pedagogika na Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity. První studenti specializace se tak stali inspirátory autorů při psaní knihy, ale i prvními čtenáři.

---

Kniha vychází nejen z teoretického studia a výzkumu autorů, ale i z jejich vlastní učitelské a lektorské praxe. Základem uvažování autorů o e-learningu přitom nejsou technologie samotné, ale především problematika lidského učení, ať už formálního či informálního.

Jedním z cílů knihy je ukázat některé možné cesty a postupy v oblasti učení (se) s digitálními technologiemi. Kniha reflektuje současné pedagogické i technologické trendy, zároveň je kritická k nerealistickým očekáváním a představám, které jsou s implementací technologií často spojeny. Publikace obsahuje rovněž různé odborné informační zdroje a výsledky výzkumů z oblasti e-learningu, ale i z šířeji pojatého výzkumu zaměřeného na digitální technologie ve společnosti.

Součástí knihy je online podpora, která je dostupná na http://knihaelearning.cz/. Ta doplňuje (nejen) informační hodnotu knihy tištěné, ale současně tak ukazuje některé možnosti moderních technologií. Na webu jsou dostupné odkazy na zdroje citované v textu knihy, ale i odkazy na weby různých online technologií, které v knize jsou detailně popsány.

Knihu lze zakoupit v e-shopu nakladatelství Wolters Kluwer.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info