Předmět Sociology of Education vyučovaný nově v angličtině

Předmět Sociology of Education jsme pro studenty nově připravili v anglickém jazyce. Cílem změny vyučovaného jazyka na anglický jazyk je připravit studenty na výjezdy do zahraničí i po odborné stránce.

10. 10. 2023

Bez popisku

ÚPV dlouhodobě podporuje zahraniční mobilitu studentů, proto se od jarního semestru 2024 otevírá předmět Sociology of Education nově v anglickém jazyce. Tento předmět je určen pro bakalářské studenty pedagogiky a sociální pedagogiky i zahraniční studenty. Můžete se tak setkat se studenty, kteří k nám přijeli na studijní pobyt a současně se na váš vlastní zahraniční studijní pobyt odborně připravit.

A co přesně vás čeká? Bohaté diskuse ke vztahu mezi vzděláváním, společností a kulturou; diskuse k příčinám nerovností ve vzdělávání; osvojení si klíčových teorií a metod v sociologii výchovy a vzdělávání; bohatá e-learningová podpora a především hodiny s interaktivními aktivitami a práce s daty. Registrace bude možná dle harmonogramu v IS.

Více o studijních pobytech naleznete zde:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info