O cenu G. A. Lindnera – výsledky soutěže 2007

31. 5. 2007

Dne 31. května 2007 proběhla na Filozofické fakultě MU soutěž studentských prací z oboru pedagogika. K účasti byli vyzváni studenti Katedry pedagogiky FF UK a studenti Ústavu pedagogických věd FF MU. Soutěž byla rozdělena do sekcí podle stupně studia, a to na kategorii studentů bakalářských, magisterských a doktorských programů.

Celkem do ústředního kola postoupilo 12 textů, z toho 5 v kategorii studentů bakalářských studijních programů, 4 v kategorii studentů programů magisterských a 3 v kategorii studentů doktorských programů. Texty byly značně různorodé (teoretické i empirické povahy), v některých případech se na jejich vzniku podílel autorský kolektiv. Původ měly v různých seminárních, ročníkových, bakalářských a dalších pracích.

V hodnotící komisi zasedli za Katedru pedagogiky FF UK doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc., doc. PhDr. Jaroslav Koťa, CSc. a Mgr. Michaela Vítečková. Za Ústav pedagogických věd texty posuzovali Mgr. Petr Novotný, Ph.D., Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., Mgr. Kateřina Trnková a doc. PhDr. Milan Pol, CSc. Hodnocení dopadlo takto:

Kategorie studentů bakalářských programů

1. místo Ergens, Tomáš. Dominance učitele a způsob jejího vyjadřování (ÚPV FF MU)
2. místo Bárta, Ondřej. Zjišťování potřeb komunitního vzdělávání pomocí kvalitativní metody focus group (ÚPV FF MU)
3. místo Dvořáková, Helena, Muffová, Magdalena. Realita střední školy očima začínajícího učitele. (KP FF UK)

Kategorie studentů magisterských programů

1. místo Koudelová, Hana. Rodičovské vzdělávání: jeho formy a obsahy (ÚPV FF MU)
2. místo Šejnohová, Daniela. Dívčí reální gymnázium kongregace školských sester sv. Františka (KP FF UK)
3. místo Zukalová, Hana. K teoriím a konceptům Informační společnosti. Dichotomické pojetí (ÚPV FF MU)

Kategorie studentů doktorských programů

1. místo Švaříček, Roman. Zkoumání konstrukce identity učitele (ÚPV FF MU)
2. místo Šimberová, Zuzana. Pojetí konceptu klíčových kompetencí v České republice (ÚPV FF MU)
3. místo Janebová, Eva. Access and Equity in Education for Roma students in Czech republic (KP FF UK)

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Všem zúčastněným studentům a studentkám děkujeme za účast a oceněným srdečně gratulujeme!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info