Soutěž O nejlepší bakalářskou práci na ÚPV 2023

Dne 7. 12. 2023 byly na Ústavu pedagogických věd ohodnoceny nejlepší bakalářské práce za předchozí akademický rok.

7. 12. 2023

Celkem 18 studentů a studentek obdrželo za svou bakalářskou práci ohodnocení A. Z nich pak hodnoticí komise, v tomto roce ve složení Mgr. Roman Švaříček Ph.D., Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D. a Mgr. Karolína Malíková, vybrala tři studentky, které prošly nejužším výběrem a dostaly se tak až do finále. Své práce studentky odprezentovaly před svými mladšími kolegy. Vyvrcholením celé akce bylo vyhlášení výsledků. Vítězky soutěže získaly hodnotné ceny a byly odměněny potleskem všech přítomných. Všem oceněným moc gratulujeme a přejeme jim mnoho studijních úspěchů.

Pořadí oceněných je následující:

1. místo: Bc. et Bc. Klára Buchlovská

Způsoby zvládání neformální péče o stárnoucího rodinného příslušníka s ohledem na výkon zaměstnání
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková , Ph.D.

2. místo: Bc. Boglárka Belovecová

Úzkost z veřejného projevu u studentů Masarykovy univerzity
Vedoucí práce: Mgr. Erik Šejna

3. místo: Bc. Tereza Bugajová

Lhaní v rodině očima středoškolských studentů
Vedoucí práce: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info