O cenu G. A. Lindnera – výsledky soutěže 2008

27. 5. 2008

Dne 27. května 2008 proběhlo na Katedře pedagogiky FF UK v Praze finále letošní soutěže studentských prací o Cenu G. A. Lindnera. Za naše pracoviště do tohoto kola postoupilo celkem 8 studentských prací, z katedry pedagogiky FF UK to byly celkem 4 texty.

Kategorie studentů bakalářského studia

1. místo Kosinka, Jan, Petr: Hodnotové preference osob z romských sociálně vyloučených komunit a jejich vztah ke konceptu celoživotního učení (ÚPV FF MU)
2. místo Pazourková, Jana: Sociální vývoj dítěte v domácím vzdělávání a jeho potencionální rizika (ÚPV FF MU)
3. místo Čižmářová, Eliška: Státní koedukační ústav učitelský ve Znojmě /1926 – 1961/ (KP FF UK)

Kategorie studentů magisterského studia

1. místo Lojdová, Kateřina: K teoretickým otázkám sociální pedagogiky: Socializace do subkultury na příkladu subkultury skinheads (ÚPV FF MU)
2. místo Muffová, Magdalena: C. K. Česká státní reálka v Praze Holešovicích – Bubnech (KP FF UK)
3. místo Makovská, Zuzana: Výchovné akcenty v tradičních a autorských pohádkách (ÚPV FF MU)

Kategorie studentů doktorského studia

1. místo Dubec, Michal: Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole (KP FF UK)
2. místo Korcová, Kateřina: Konstruktivismus – od filozofického názoru k didaktické koncepci (ÚPV FF MU)
3. místo Vidláková, Jitka: Vznik žákovské samosprávy na jedné z brněnských základních škol z pohledu řízení změny (ÚPV FF MU)

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Všem zúčastněným studentům a studentkám děkujeme za účast a oceněným srdečně gratulujeme!

Informace o soutěži

Soutěž je určena studentům oboru pedagogika a sociální pedagogika a poradenství filozofických fakult Masarykovy a Karlovy univerzity v prezenčním i kombinovaném studiu. Hodnoceny budou původní studentské vědecké práce, teoretické i empirické povahy na volné téma, které spadá do široce vymezeného pole zájmu pedagogiky. Práce mohou, ale nemusejí vycházet z již existujících nebo vznikajících ročníkových, diplomových či disertačních prací. Studenti pedagogiky a sociální pedagogiky a poradenství na brněnské a pražské Filozofické fakultě dostanou příležitost vzájemně se poznat a porovnat vlastní studentské práce.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info