Komunikace ve školní třídě

Již 10 let se zabýváme otázkou, jakým způsobem probíhá komunikace mezi učitelem a žáky ve školní třídě. V prvním výzkumném projektu jsme se zabývali deskripcí výukové komunikace na druhém stupni základní školy v humanitních předmětech, ve druhém projektu jsme se skrze intervenčně laděný vzdělávací program pokusili společně s několika učiteli zavést dialogické vyučování do běžné výuky a nyní se v třetím projektu pokoušíme zjistit vztahy mezi vzdělávacími výsledky žáků a charakteristikami výukové komunikace. Naším cílem je přispět k pochopení a k možnému zlepšení toho, co se ve školní třídě po komunikační stránce děje.

Výzkumný tým

Martin Majcík, Zuzana Šalamounová, Roman Švaříček, Jana Navrátilová, Klára Šeďová, Anna Drexlerová, Martin Sedláček

Výsledky výzkumu

Kniha Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování.

 

Lidé

„Čím víc děti ve škole mluví, tím víc se naučí.“

Šeďová, K. a kolektiv