Konference Mnoho tváří orální historie

16. 2. 2017

Odborná konference Mnoho tváří orální historie se konala ve dnech 15.–16. února 2017 v prostorách filozofické fakulty MU v Brně. Pořadateli byli Česká asociace orální historie, Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity a Moravské zemské muzeum. Záštitu převzal děkan FF MU, prof. PhDr. Milana Pola, CSc.

Účastníci konference představili odborné, ale i laické veřejnosti svá témata a projekty, ve kterých využívají metodu orální historie. „Díky svědectví pamětníků můžeme zkoumat témata nejnovější historie i dalších oborů z různých úhlů pohledu a získáváme tak plastičtější obraz naší minulosti. A to nám pomáhá i při tvorbě našich výstav,“ komentovala využití metody orální historie PhDr. Jana Poláková, PhD. z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, které je spolupořadatelem konference.

„Cílem naší konference je především společná diskuze o metodologii, ale i tématech výzkumů v různých vědeckých oborech, tedy nejenom historii, ale také etnografie, pedagogice, etnologie či muzeologie,” řekl další zástupce organizačního výboru doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. z Ústavu pedagogických věd, FF MU, který se dlouhodobě se svým týmem zabývá problematikou učitelů základních škol v období normalizace.

V rámci konference byla rovněž za účasti generálního ředitele Moravského zemského muzea Mgr. Jiřího Mitáčka, Ph.D. a jednoho z editorů PhDr. Pavla Mückeho, Ph.D. slavnostně představena publikace Na hranicích mezi minulostí a přítomností. Současné perspektivy orální historie, která vyšla v lednu 2017.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info