Konference Novinky v pedagogické a školní psychologii

29. 8. 2015

Ve dnech 28. – 29. srpna 2015 se uskutečnila konference s názvem Novinky v pedagogické a školní psychologii – Školní psycholog jako badatel školy, jejíž organizace se ujal Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Katedrou psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Asociací školní psychologie ČR a SR. Hlavním hostem konference byl prof. Stanislav Štech, náměstek ministryně školství ČR.

V plénu vystoupil prof. Jiří Mareš (UK Hradec Králové), který představil dilema týkající se sladění vědecko-výzkumné aktivity s modelem praktické psychologické práce na školách. Tento příspěvek krátce doplnil prof. Štech (MŠMT ČR a UK Praha) svým koreferátem o „typologiích“ školních psychologů – badatelů. Exkurz do historie vzniku Asociace školní psychologie ČR a SR a její činnosti v minulosti a současnosti představila doc. Marta Valihorová (PF UMB Banská Bystrica). Dále se svým příspěvkem vystoupila PhDr. Jana Zapletalová (NÚV), která se věnovala postavení školních psychologů v systému školních i školských poradenských služeb a roli školních psychologů v inkluzivním vzdělávání. Jednání v plénu zakončila prof. Eva Gajdošová (PANEU Bratislava), která prezentovala možnosti uplatnění konceptu pozitivní psychologie ve školách a v práci školních psychologů.

Konference vytvořila prostor pro setkání akademických pracovníků, psychologů i pedagogů, kteří se zajímají o pedagogickou a školní psychologii. Účast a zájem účastníků dokládají, že je v odborných kruzích školní psychologii věnována stále větší pozornost.

Prezentované příspěvky budou zařazeny do zvláštního čísla časopisu Školský psycholog 2/2015, který vychází v elektronické podobě.

Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info