Mezinárodní konference o učitelském vzdělávání ICET 2017

30. 6. 2017

Ústav pedagogických věd FF MU pořádal ve dnech 28. až 30. června 2017 mezinárodní konferenci International Council on Education for Teaching (ICET) s podtitulem Promýšlení profesní učitelské přípravy: Využití výsledků výzkumu pro lepší vzdělávání. Na konferenci se sešlo 150 vědců, děkanů pedagogických fakult, učitelů a tvůrců školských politik ze všech kontinentů a diskutovali o možnostech vzdělávání a profesního rozvoje učitelů a o využití výsledků výzkumu pro zlepšování stávající praxe. Dílčími tématy konference byly: kvalita vzdělávání, výuka v digitálním věku, mezinárodní trendy ve vzdělávání pedagogů, hlas žáků, využití mezinárodních partnerství a síťování v praxi škol.

Konference mezinárodní sítě ICET se konají každý rok na jiném kontinentu, což vede k internacionalizaci provozu jednotlivých univerzit pořádajících konferenci, a také k posilování lokálních sítí. Vedle čtyř hlavních řečníků, prof. Toma Russella (Queen's University, Kanada), který hovořil o konceptu reflektivní praxe, a prof. Aileen Kennedy (The University of Edinburgh, Skotsko), která se ve svém příspěvku zaměřila na učitelské vzdělávání, doc. Petra Novotného a dr. Karly Brücknerové (FF MU), kteří prezentovali výsledky svého výzkumu mezigeneračního učení mezi učiteli, se účastníci konference mohli zúčastnit takřka stovky prezentací, sympozií a workshopů.

V rámci posilování lokálních sítí se uskutečnilo odborné kolokvium věnované učitelské profesi a vzdělávání učitelů. Garanty kolokvia byli Ondřej Liška, bývalý ministr školství, a Roman Švaříček, předseda organizačního výboru konference.

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje a prof. Milan Pol, děkan Filozofické fakulty MU.

Více na samostatném webu konference.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info