Kariérová adaptabilita: její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním

Hlaďo, P., Kvasková, L., Hloušková, L., Lazarová, B., Ježek, S., Juhaňák, L., Macek, P. et al. (2020). Kariérová adaptabilita: její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním. Brno: Masarykova univerzita.

4. 12. 2020

Život v dnešní uspěchané době plné nejrůznějších změn zvyšuje nároky na schopnosti jedince přizpůsobovat se těmto změnám. Významnou roli při zvládání měnících se nároků v pracovní oblasti hraje kariérová adaptabilita. Co to je kariérová adaptabilita? Proč je důležitá a co ovlivňuje? Odpovědi na tyto otázky i řadu dalších přináší monografie s názvem „Kariérová adaptabilita: její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním“. Autorský tým v knize, která je první česky psanou publikací na toto téma, představuje konstrukt kariérové adaptability a výsledky ojedinělého výzkumu realizovaného v České republice. V první části čtenář najde analytický přehled různých pojetí kariérové adaptability a příbuzných konceptů. Hlavní část publikace je věnována výsledkům kvantitativně vedeného longitudinálního výzkumu, jehož cílem bylo poznat kariérovou adaptabilitu a její vztahy k řadě vybraných demografických, školních, sociálních a osobnostních proměnných u žáků a později absolventů středního odborného vzdělávání – tedy těch, kteří se nacházejí v klíčové fázi konstruování své kariéry. Kniha nabízí řadu zjištění významných nejen pro kariérové teorie a výzkum kariérové adaptability, ale i pro praxi kariérového poradenství či odborné vzdělávání.

Více o knize a e-kniha ke stažení je k dispozici zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info