Normální život v nenormální době: Základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace

Zounek, J., Šimáně, M., & Knotová, D. (2017). Normální život v nenormální době: Základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace. Praha: Wolters Kluwer.

21. 12. 2017

Kniha vytváří plastický obraz československého socialistického školství, který se zakládá jak na vzpomínkách pamětníků, získaných metodou orální historie, tak na studiu archivních, mnohdy pro podobné účely dodnes nevyužitých dokumentů. Prezentuje výsledky pedagogicko-historického výzkumu, který proběhl v uplynulých letech v rámci výzkumného projektu s názvem Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství, který by podporován Grantovou agenturou České republiky (číslo projektu GA14-05926S). Jde o jeden z prvních historicko-pedagogických výzkumů socialistického školství v bývalém Československu po roce 1989.

V centru pozornosti stojí vzdělávání učitelů před rokem 1989 a jejich zkušenosti s výukou na základních školách. Pedagogové kromě (politicky laděných) schůzí ve škole popisují i svou mimopracovní činnost a volný čas. Doposud poměrně neprobádané téma pak představuje snaha o ateizaci společnosti, v níž měli právě učitelé sehrávat důležitou roli. Pamětníci rovněž podávají svědectví o atmosféře ve školách v době pražského jara a o tzv. strategiích přežití, prověrkách i postizích, které po něm následovaly, či o období normalizace.

Více informací na: obchod.wolterskluwer.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info