Socialistická základní škola pohledem pamětníků

Zounek, J., Šimáně, M., & Knotová, D. (2017). Socialistická základní škola pohledem pamětníků: sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji. Praha: Wolters Kluwer.

30. 3. 2017

Kniha si klade za cíl uchovat paměť na školu a život učitelů základních zejména před rokem 1989, a to prostřednictvím několika rozhovorů, které realizovali autoři v rámci tříletého výzkumu. Kniha ovšem obsahuje také stručný nárys dějin socialistického školství a metodologické pasáže, kde je popsán způsob využití orální historie v historicko-pedagogickém výzkumu včetně možných předností i úskalí takového zkoumání. Součástí knihy jsou navíc historické prameny, které jednak doplňují vzpomínky pamětníků, jednak ukazují, s jakými prameny se může historik setkat. Mnohé z publikovaných pramenů jsou zveřejněny vůbec poprvé, jiné jsou velmi špatně dostupné.

Publikaci je možné zakoupit zde.

Více článků

Přehled všech článků