Odevzdávání diplomových prací a státní závěrečné zkoušky (JS 2018 – září, opravný termín)

21. 6. 2018 Kateřina Zelená

Odevzdání tištěných verzí diplomových prací pro opravný termín v září 2018 proběhne na sekretariátu ÚPV FF MU ve čtvrtek 2. 8. 2018 v době od 9 do 15 hodin.

Do 20. 8. 2018 musí mít studenti rovněž naplněný archiv závěrečné práceIS. A to včetně všech povinných formalit (např. český a anglický název práce apod.). Pozor, pokud téma v ČJ a AJ nebude shodné v tištěné i digitální formě, nebude Vaše DP převzata.

Státní závěrečné zkoušky se budou konat v první polovině září 2018. Přesný rozpis bude zveřejněn v průběhu srpna 2018.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info