Odevzdávání diplomových prací na ÚPV – jarní semestr 2024 (SZZ červen 2024)

Milé studentky, milí studenti,

níže naleznete podrobné pokyny pro odevzdání diplomové práce, pokud se chystáte ke státním závěrečným zkouškám v jarním semestru 2024.

25. 3. 2024

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE SE ODEVZDÁVAJÍ V TIŠTĚNÉ PODOBĚ NA SEKRETARIÁT ÚPV A V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DO ARCHIVU ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ V IS.

Informace k tištěné verzi práce:

 • Odevzdání tištěných verzí závěrečných prací proběhne na sekretariátu ÚPV FF MU v úterý 30. dubna 2024 v době od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (budova C, 4. patro, kancelář C433).
 • Práci může na sekretariát odevzdat i pověřená osoba (není potřeba plná moc).
 • S předstihem (nejlépe ihned) si zkontrolujte zadání práce v rozpisu témat v IS. V IS musí být zadán jak český, tak i anglický název práce. Český název práce zadaný v IS musí být identický s českým názvem práce, který uvádíte v odevzdávané práci. Nesplnění těchto podmínek znamená, že práci nelze převzít a udělit zápočet (viz Co je třeba zařídit před státní zkouškou?). V případě, že potřebujete změnit název práce v rozpisu témat, kontaktujte obratem svého vedoucího.
 • Tištěná práce se odevzdává v jednom vyhotovení např. v kroužkové vazbě, v termovazbě, ve spirálové vazbě, v lepené vazbě (není nutná knižní vazba s pevnými deskami). Doporučen je oboustranný tisk. Práce bude studentovi vrácena zpět po obhajobě.

Informace ke vkládání práce do Archivu závěrečných prací v IS:

 • S dostatečným předstihem před odevzdáním diplomové práce si zkontrolujte, že máte v IS otevřen Archiv (agendu Archivů řeší Studijní oddělení).
 • Do Archivu nahrajte: závěrečnou práci, anotaci česky, anotaci anglicky, klíčová slova. Při nahrávání souborů buďte trpěliví, naplnění archivu se zpravidla projeví s časovou prodlevou. Není žádoucí práci nahrávat opakovaně!
 • Archiv je třeba naplnit nejpozději do 30. 4. 2024 (včetně)!

Upozornění:

 • Student nese podle SZŘ MU zodpovědnost za shodnost odevzdané tištěné a elektronické verze práce.
 • Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v období od 3. do 14. 6. 2024.
 • Nezapomeňte se přihlásit ke zkušebnímu termínu v předmětu Státní závěrečná zkouška v IS.
 • Přesný harmonogram bude včas upřesněn a zveřejněn na webových stránkách ÚPV FF MU (v druhé polovině května 2024).

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info