Odevzdávání diplomových prací na ÚPV – jarní semestr 2023 (SZZ červen 2023)

Milé studentky, milí studenti,

níže naleznete podrobné pokyny pro odevzdání diplomové práce, pokud se chystáte ke státním závěrečným zkouškám v jarním semestru 2023.

7. 3. 2023

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE SE ODEVZDÁVAJÍ V TIŠTĚNÉ PODOBĚ NA SEKRETARIÁT ÚPV A V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DO ARCHIVU ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ V IS.

Informace k tištěné verzi práce:

 • Odevzdání tištěných verzí závěrečných prací proběhne na sekretariátu ÚPV FF MU v úterý 2. 5. 2023 v době od 9 do 13 hodin (budova C, 4. patro, kancelář C433).
 • Práci může na sekretariát odevzdat i pověřená osoba.
 • S předstihem (nejlépe ihned) si zkontrolujte zadání práce v rozpisu témat v IS. V IS musí být zadán jak český, tak i anglický název práce. Český název práce zadaný v IS musí být identický s českým názvem práce, který uvádíte v odevzdávané práci. Nesplnění těchto podmínek znamená, že práci nelze převzít a udělit zápočet (viz Co je třeba zařídit před státní zkouškou?). V případě, že potřebujete změnit název práce v rozpisu témat, kontaktujte svého vedoucího. Změnu je třeba učinit nejpozději do 31. 3. 2023.
 • Tištěná práce se odevzdává v jednom vyhotovení např. v kroužkové vazbě, v termovazbě, ve spirálové vazbě, v lepené vazbě (není nutná knižní vazba s pevnými deskami). Doporučen je oboustranný tisk. Práce bude studentovi vrácena zpět po obhajobě.

Informace ke vkládání práce do Archivu závěrečných prací v IS:

 • S dostatečným předstihem před odevzdáním diplomové práce si zkontrolujte, že máte v IS otevřen Archiv (agendu Archivů řeší studijní oddělení).
 • Do Archivu nahrajte: závěrečnou práci, anotaci česky, anotaci anglicky, klíčová slova. Při nahrávání souborů buďte trpěliví, naplnění archivu se zpravidla projeví s časovou prodlevou. Není žádoucí práci nahrávat opakovaně!
 • Archiv je třeba naplnit nejpozději do 30. 4. 2023!

Upozornění:

 • Student nese podle SZŘ MU zodpovědnost za shodnost odevzdané tištěné a elektronické verze práce.
 • Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v období od 1. 6. do 15. 6. 2023.
 • Nezapomeňte se přihlásit ke zkušebnímu termínu v předmětu Státní závěrečná zkouška v IS.
 • Přesný harmonogram bude včas upřesněn a zveřejněn na stránkách ÚPV FF MU (v průběhu května 2023).

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info