Konference Zkušenost - Reflexe - Učení

6. 3. 2013

Akademické centrum osobnostního rozvoje (ACOR) při Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity uspořádalo 5. až 6. března 2013 v Brně odbornou konferenci s názvem: Zkušenost – Reflexe – Učení, která vznikla v rámci projektu Zkušenostní a reflektivní učení – podpora profesní přípravy studentů (CZ.1.07/2.2.00/15.0202) podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Celou konferenci zahájil prof. Millan Pol za Ústav pedagogických věd. Důležitým bodem na začátku konference byly příspěvky hlavních mluvčích: Jennifer Moon z Bournemouthské univerzity ve Velké Británii se pokusila shrnout základní východiska problematiky proč reflektovat v procesech učení a předložila vlastní pojetí podpory procesu učení skrze reflexi. Iva Stuchlíková z Jihočeské univerzity se zaměřila na roli, kterou v procesu učení hrají emoce. Blok plenárních referátů pak uzavřel Josef Valenta z Karlovy univerzity v Praze, jenž poukázal na problematičnost střetávání teorie a praxe na poli osobnostní a sociální výchovy.

Konference dále pokračovala v šesti oddělených tematických sekcích, v nichž bylo postupně prezentováno něco kolem 40 příspěvků. Ve vystoupeních zazněly jak teoretické, tak i empiricky orientované příspěvky, což bylo účastníky konference velmi kladně ceněno. Nejsilněji však byly zastoupeny příspěvky ukazující na pestrou škálu možností aplikace zkušenostně reflektivního učení do reálné praxe.

Obohacení konference představovala i série tematických workshopů, ve kterých vybraní experti předvedli svůj způsob práce. Například šlo o workshop Michala Dubce zaměřený na práci se vztahovými signály ve školní třídě nebo dílnu Martina Haka s tématem skupinové tvorby příběhů nebo dokonce využití zkušenostního učení ve výuce přírodních věd v podání Ondřeje Přibyly.

Celkově lze zhodnotit, že konference byla velmi podnětná ve vztahu k teorii i praxi a pomohla více ukotvit pojetí práce se zkušeností a reflexí v současném pedagogickém diskurzu. Další informace o jsou k dispozici na stránkách konference.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info