Soutěž studentských prací: O cenu G. A. Lindnera

Dali jste si záležet na své bakalářské práci a máte za to, že se Vám povedla?

Chtěli byste publikovat článek v odborném vědeckém časopise?

Pak pro vás máme skvělou nabídku.

Ústav pedagogických věd každoročně oceňuje nejlepší studentské tvůrčí výkony v pedagogických
vědách prostřednictvím soutěže studentských prací.

Soutěž je určena pro všechny studenty bakalářského studijního programu a to jak v prezenční tak i
kombinované formě studia. Do soutěže jsou přijímány původní studentské vědecké práce teoretické a
empirické povahy. Nejlepší práce budou nabídnuty k publikování v recenzovaném časopise Studia
paedagogica. Vítězové soutěže budou také oceněni hodnotnými cenami a zahrnuti nehynoucí slávou.

Informace o soutěži pro rok 2018

Zájemci mohou svoji bakalářskou práci přihlásit nejpozději do 28. 10. 2018 prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu cejkova@phil.muni.cz. Hodnocení prací probíhá ve dvou kolech. V prvním kole bude přihlášené práce hodnotit odborná porota složená z členů Ústavu pedagogických věd. Ta poté vybere nejlepší práce do finálového kola, které proběhne v týdnu od 12. do 16. 11. 2018 v rámci Týdne humanitních věd FF MU.

Jak se zúčastnit soutěže?

Postup přihlášení práce do soutěže je dvojí:

A) Do soutěže budou práce přihlášeny jejich autorem či autorkou.
B) Účast v soutěži navrhne vedoucí práce či komise při státních závěrečných zkouškách.

Požadavky na soutěžní práce

Text bakalářské práce se odevzdává pouze v elektronické podobě. Do soutěže se přihlásíte prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu cejkova@phil.muni.cz. Součástí přihlášky musí být jméno autora práce, název práce, UČO, práce v elektronické podobě a odkaz do ISu, kde je práce dostupná online.

Důležitá data

  • Do 28. 10. 2018: podání přihlášky e-mailem (cejkova@phil.muni.cz).
  • Od 12. do 16. 11. 2018: finálové kolo soutěže a vyhlášení výsledků v rámci Týdne humanitních věd.

Podrobnější informace poskytne

Mgr. Ingrid Čejková

Výsledky proběhlých ročníků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info